Маргарита Потапенко

Маргарита Потапенко

Державний експерт директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України

Прикладний лінгвіст, перекладач, економіст, із 8-ма роками стажу державної служби у Міністерстві освіти і науки України. Сфера відповідальності Маргарити включає формування державної політики на основі проведеної аналітичної роботи із застосуванням нових або удосконаленням існуючих підходів та шляхів, забезпечення аналізу державної політики у сфері дошкільної освіти, участь у процесі стратегічного планування, зокрема, підготовці пропозицій до плану пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства у сфері дошкільної освіти; вивчення актуальних проблем у сфері дошкільної освіти та вироблення альтернативних варіантів їх розв’язання.

Експертний ментор